Mana, Pantarei, Hokito, Yoxii, Kamon. Wydawnictwo Rebel zapowiedziało aż 5 nowych tytułów z serii Cosmoludo

Seria Cosmoludo - wizualizacja pudełek

Wydawnictwo Rebel ujawniło kolejne gry, które już niebawem trafią do sprzedaży. Są to: Mana, Pantarei, Hokito, Yoxii i Kamon – dwuosobowe gry logiczne z serii Cosmoludo. Ich przedsprzedaż właśnie wystartowała.

Seria Cosmoludo. Opis

Gry z serii Cosmoludo to dwuosobowe, abstrakcyjne wyzwania logiczne nawiązujące do klasyków gatunku takich jak szachy, warcaby czy go. Każda z nich oferuje inną mechanikę, jednak wszystkie łączą maksymalna regrywalność, krótki czas rozgrywki i poziom trudności całkowicie zależny od możliwości uczestników. Dzięki prostym zasadom szybko wytłumaczymy gry nowym osobom, a neutralny klimat pozwoli połączyć przy wspólnym stole przedstawicieli różnych pokoleń. Abstrakcyjne wyzwania świetnie sprawdzą się zarówno dla dzieci, by wspierać rozwój logicznego
myślenia i przewidywania ruchów przeciwnika, jak i dla dorosłych oraz seniorów jako prewencja zaburzeń pamięci. W skład serii Cosmoludo wchodzą m.in. zapowiedziane właśnie przez wydawnictwo Rebel gry Mana, Pantarei, Hokito, Yoxii i Kamon.

Mana. Opis gry i zasady

Mana - elementy gryKażdy gracz bierze 6 pionków tego samego koloru (czarnego albo białego). Grę rozpoczyna gracz z czarnymi pionkami. Planszę należy umieścić tak, aby z perspektywy pierwszego gracza w lewym, dolnym rogu znajdowało się pole z potrójnym symbolem. Pierwszy gracz umieszcza 6 czarnych pionków na polach w pierwszym rzędzie na planszy (rozpoczynającym się od pola z potrójnym symbolem). Pionek dajmio należy umieścić na 1 z 3 pól z podwójnym symbolem. Drugi gracz umieszcza 6 białych pionków na polach w rzędzie po przeciwnej stronie planszy (z jego perspektywy rozpoczynającym się od pola z podwójnym symbolem). Pionek dajmio należy umieścić na 1 z 3 pól z podwójnym symbolem.

Gracze na zmianę rozgrywają tury. W swojej turze gracz wykonuje 1 ruch pionkiem w swoim kolorze o liczbę pól wskazaną przez symbol na polu, z którego rozpoczyna ruch. Pionkami można poruszać do przodu, do tyłu, w lewo albo w prawo (ale nigdy po skosie). Kierunek można zmienić w trakcie ruchu, ale jedynie pod kątem prostym. Pionkiem nie można poruszyć przez pole, na którym znajduje się inny pionek albo pionek ptaka Mana, ani dwukrotnie poruszyć nim na to samo pole w trakcie 1 ruchu. Ruch może zakończyć się na polu, na którym stoi pionek przeciwnika. W takim wypadku musisz go pochwycić. Jeśli graczowi udało się pochwycić pionek dajmio, wygrywa rozgrywkę. Jeśli graczowi udało się pochwycić pionek ronina, zdejmuje go z planszy. Gra dobiega końca, gdy 1 z graczy pochwyci pionek dajmio przeciwnika.

Informacje pudełkowe:

Pantarei. Opisy gry i zasady

Pantarei - elementy gryGracze mieszają 19 zakrytych kafelków łusek. Następnie odkrywają je i układają w linię przypominającą węża. Gracze na zmianę rozgrywają tury. W swojej turze gracz wykonuje ruch, przekładając kafelek łuski w swoim kolorze w lewo albo w prawo i umieszczając go na innym kafelku. Jeśli kafelek łuski znajduje się na wierzchu stosu (stos tworzą co najmniej 2 kafelki), gracz przekłada tylko wierzchni kafelek albo 2 wierzchnie kafelki naraz (nie można przekładać więcej niż 2 kafelków łusek jednocześnie). Kolor kafelka znajdującego się pod wierzchnim kafelkiem nie ma znaczenia. W obu przypadkach gracz przekłada kafelek (albo kafelki) łuski zgodnie z oznaczeniem (1, 2 albo 3) wierzchniego kafelka. W dowolnym momencie każdy z graczy może przejrzeć stos kafelków, aby sprawdzić, co się w nim znajduje. Kafelek łuski z oznaczeniem 1 można przełożyć tylko na 1. kafelek po jego lewej albo prawej stronie. Kafelek łuski z oznaczeniem 2 można przełożyć tylko na 2. kafelek po jego lewej albo prawej stronie. Kafelek łuski z oznaczeniem 3 można przełożyć tylko na 3. kafelek po jego lewej albo prawej stronie. Kafelek łuski można położyć na kafelku dowolnego koloru. Położenie kafelka łuski na stosie z wierzch- nim kafelkiem w innym kolorze sprawi, że przeciwnik nie będzie mógł użyć tego stosu. Wąż się nie zapętla, więc ruchy wychodzące poza jego lewy albo prawy koniec są niedozwolone. Każdy ruch, który miałby się tak zakończyć, jest zakazany. Ścieżka ruchu kafelka w 1 turze nie może się przeciąć. Kafelka łuski neutralnej nie można przełożyć w pojedynkę, ale można położyć na nim kafelek i w kolejnych turach przekładać oba kafelki naraz. Pierwszy gracz, który stworzy stos 7 kafelków łusek, wygrywa rozgrywkę.

Informacje pudełkowe:

Hokito. Opis gry i zasady

Hokito -elementy gryKażdy gracz bierze 18 pionków tego samego koloru i układa je losowo w 3 pierwszych rzędach po swojej stronie planszy (po 1 pionku na pole). Gracze na zmianę rozgrywają tury. W swojej turze gracz wykonuje 1 ruch pionkiem w swoim kolorze albo stosem pionków z pionkiem w swoim kolorze na wierzchu. Jeśli gracz zdecyduje się wykonać ruch pojedynczym (nieznajdującym się w stosie) pionkiem, musi zakończyć ruch na innym pojedynczym (nieznajdującym się w stosie) pionku, niezależnie od koloru i oznaczenia pionka, którym porusza. Jeśli gracz zdecyduje się wykonać ruch stosem pionków, musi zakończyć ruch na innym stosie (stos tworzą co najmniej 2 pionki jeden na drugim), nie zależnie od koloru i oznaczenia pionka na wierzchu stosu. W obu przypadkach na ruch pionkiem albo stosem pionków składa się od 1 do 3 skoków na pola, na których już znajdują się pionki albo stosy pionków. Skok można wykonać w dowolnym kierunku (do przodu, do tyłu, w lewo albo w prawo), ale nie po skosie.Liczba skoków pionka albo stosu pionków wykonywanych podczas ruchu zależy od oznaczenia (1, 2 albo 3) pionka na wierzchu stosu. Skok wykonuje się do pierwszego zajętego pola w linii prostej w wybranym kierunku. Następny skok zaczyna się na nowo zajętym polu.Liczba przeskoczonych pustych pól nie ma znaczenia i nie wpływa na liczbę skoków, które należy wykonać pionkiem albo stosem pionków w zależności od oznaczenia. Kierunek można zmienić tylko między skokami i tylko pod kątem prostym. Nie można zmienić kierunku podczas przeskakiwania nad pustymi polami.Ścieżka ruchu pionka w 1 turze nie może się przeciąć. Gra dobiega końca, gdy 1 z graczy nie może wykonać żadnego ruchu. W tym momencie gracze liczą punkty zapewnione przez swoje pojedyncze pionki i stosy z pionkami w swoim kolorze na wierzchu. Gracz z większą liczbą punktów wygrywa rozgrywkę. Pojedyncze pionki zapewniają tyle punktów, ile wskazuje ich oznaczenie. Liczbę punktów zapewnianą przez stos oblicza się, mnożąc oznaczenie pionka na wierzchu (1, 2 albo 3) przez liczbę pionków w stosie.

Informacje pudełkowe:

Yoxii. Opis gry i zasady

Yoxii - elementy gryPlanszę należy umieścić pomiędzy graczami. Totem należy postawić na środkowym polu planszy. Każdy gracz bierze 18 pionków tego samego koloru i kładzie je przed sobą. Gracze na zmianę rozgrywają tury. W swojej turze gracz przestawia totem i umieszcza 1 ze swoich pionków na 1 z pól dookoła totemu. Gra trwa do momentu, aż totem zostanie całkowicie otoczony i nie będzie można go przestawić. Każdy z graczy w swojej turze przestawia totem na dowolne sąsiadujące puste pole. Następnie umieszcza 1 ze swoich pionków na dowolnym pustym polu sąsiadującym z tym, na którym znajduje się teraz totem. Gdy to zrobi, zaczyna się tura drugiego gracza. Gracze mogą przestawiać totem o kilka pól, przenosząc go nad własnymi pionkami. Mogą to zrobić tylko wtedy, gdy ich pionki tworzą nieprzerwaną linię (poziomo, pionowo albo po skosie), za którą znajduje się puste pole. Totem można przestawić nad swoim pojedynczym pionkiem, o ile znajduje się za nim puste pole. Przestawianie totemu nad pionkami przeciwnika jest zabronione. Za każdym razem gdy gracz przestawi totem, musi umieścić 1 ze swoich pionków (o dowolnej wartości)na 1 z pustych pól sąsiadujących z totemem. Gracze wybierają wartości umieszczanych na planszy pionków zgodnie z obraną przez siebie strategią. Jeśli gracz przestawił totem, ale wszystkie pola dookoła niego są zajęte, umieszcza swój pionek na dowolnym pustym polu na planszy. Gra dobiega końca, gdy gracz nie może przestawić totemu na żadne pole (totem jest całkowicie otoczony). Każdy z graczy podlicza łączną wartość pionków w swoim kolorze, które sąsiadują z totemem (można zapunktować maksymalnie 8 pionków). Gracz z największą liczbą punktów wygrywa rozgrywkę.

Informacje pudełkowe:

Kamon. Opis gry i zasady

Kamon - elementy gryKażdy gracz bierze 18 sześciokątów tego samego koloru (czarnego albo białego). Na losowych polach na planszy należy rozłożyć 36 żetonów kamon i pusty żeton. Położenie pustego żetonu nie zmienia się przez całą rozgrywkę. Grę rozpoczyna gracz z czarnymi sześciokątami. Umieszcza 1 ze swoich sześciokątów na 1 z pól brzegowych z wyjątkiem 6 pól na dwukolorowych wierzchołkach planszy. Po umieszczeniu swojego czarnego sześciokąta na planszy gracz umieszcza na nim złoty sześciokąt. Złoty sześciokąt wskazuje drugiemu graczowi, jak musi rozegrać następną turę. Gracz z białymi sześciokątami musi umieścić 1 ze swoich sześciokątów na dowolnym polu z żetonem kamon z tym samym symbolem LUB w tym samym kolorze co żeton, na którym przeciwnik umieścił swój sześciokąt w poprzedniej turze. Położenie pustego żetonu nie zmienia się przez całą rozgrywkę. Gracz nie może położyć swojego sześciokąta na pustym żetonie. Rozgrywka trwa do momentu spełnienia 1 z 3 warunków zwycięstwa. Rozgrywkę można wygrać na 3 różne sposoby:

  •  Przez połączenie 2 przeciwległych brzegów tego samego koloru (zielonego z zielonym, niebieskiego z niebieskim albo żółtego z żółtym)
  •  Przez stworzenie pętli Gracz wygrywa, gdy stworzy pętlę z sześciokątów w swoim kolorze, wewnątrz której znajdzie się co najmniej 1 puste pole lub sześciokąt w kolorze przeciwnika
  •  Przez zablokowanie przeciwnika. Gracz wygrywa, gdy jego przeciwnik nie może wykonać ruchu, ponieważ na planszy nie ma dostępnego żetonu z wymaganym symbolem albo w wymaganym kolorze, na którym mógłby położyć swój sześciokąt.Informacje pudełkowe:

Seria Cosmoludo. Przedsprzedaż, premiera, cena

W sklepie firmowym wydawnictwa Rebel możecie już zamówić wszystkie wyżej opisane gry z serii Cosmoludo. Sugerowana cena detaliczna każdej z nich wynosi 119,95 zł, a więc można będzie je dostać poniżej 100 zł. Premiera wszystkich gier z serii została zaplanowana na 22 września 2023 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *